Priser

Prisene gjelder ikke der hvor det er inngått spesielle samarbeidsavtaler. Dersom oppdraget er omfattet av fri rettshjelp, vil statens satser bli benyttet. 

Ta kontakt

  • Ordinær bistand og rådgivning

    1 700,- pr time

  • Rådgivning selskaper og firmaer

    2 000,- pr time

I tillegg kommer alltid merverdiavgift. Første 30 minutter ved rådgivning er gratis.