Selskapet er med i Advokatfellesskapet Graffoco i Ski

Advokatfirmaet Engeseth, Østvik og Mikalsen AS ble stiftet i 2002 som et resultat av en sammenslåing mellom advokat Ann Mikalsens virksomhet i Kongsberg og Oslo-firmaet Engeseth & Østvik DA. Selskapet har senere skiftet navn til Advokatfirmaet Engeseth AS etter endringer på eiersiden.

Ta kontakt

Advokat Kjell-Ove Engeseth

Advokat Kjell-Ove Engeseth (f. 1945) startet sin karriere i Trygderetten. Deretter var han politijurist i Fredrikstad og dommerfullmektig i Narvik. I fire år var han advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Presthus og Hennyng i Ski, før han etablerte sin egen advokatvirksomhet i Oslo i 1981. Fra 1.juli 2014 er han tilbake med egen praksis i Ski.

Advokat Kjell Kasbohm

Advokatfullmektig Kjell Kasbohm (f. 1944) var ansatt som førstesekretær i Samferdselsdepartementet etter fullført embetseksamen. Han avtjente sin verneplikt som juridisk saksbehandler hos Krigsadvokaten for Østlandet og var deretter dommerfullmektig ved Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete i Vågåmo. Deretter ble han ansatt som advokat i ansvarsavdelingen i Storebrand hvor han dels arbeidet med skadesaker, senere med risikovurderinger og reassuranse. Han gikk deretter over til Norsk Hydros forsikringsselskap, Industriforsikring AS. Da selskapets olje- og gassdivisjon ble fusjonert med Statoil, fulgte han med. Han fikk tilbud om førtidspensjon og gikk deretter inn på deltid som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Engeseth AS.