Velkommen til oss i advokatfirmaet Engeseth AS

Advokatfirmaet Engeseth AS består av 2 advokater som fra 1. Juli 2014 er en del av advokatfellesskapet Graffoco i Ski.

Ta kontakt

Arbeidsområder:

Graffoco består av 5 deltagende advokater. Som deltaker i advokatfellesskapet kan vi yte enda bedre service til våre klienter. Vi er sentralt beliggende i Ski, og har også et representasjonskontor i Kongsberg. Kontoret praktiserer allmenn juss og bistår både privatpersoner og næringsliv.

 • Familierett, barnefordeling, samvær

 • Arv

 • Bodeling for gifte personer og samboere

 • Trygderett og barnevern

 • Strafferett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Mangler ved fast eiendom

 • Organisering og bistand ved tvister i borettslag og sameier

 • Arbeidsrett

 • Forsikringsrett og erstatning

 • Fast eiendom i Sverige, fritidseiendommer

Advokatene

Vi har spesialkompetanse på en rekke områder, og har bred erfaring fra advokatvirksomhet, offentlig forvaltning, styre- og foreningsvirksomhet og domstolene. Vi gir juridisk rådgivning og fører saker for domstolene. Vårt mål er gjennom høy kompetanse og konkurransedyktige priser å yte våre klienter den best mulige service.

Advokat Kjell-Ove Engeseth

  90 52 90 38

 koe@advok.no

Les mer

Advokat Kjell Kasbohm

  90 52 90 38

 koe@advok.no

Les mer

Samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Engeseth AS har samarbeidsavtale med følgende organisasjoner. Som medlem i Huseiernes Landsforbund vil du nyte godt av våre rabatterte priser.

Graffoco Advokatfellesskap

Advokat Døvik AS

Huseiernes Landsforbund

Advokatfirma Mettevoll AS